O Fundacji

Misja Fundacji Ogarniającej Rodzinne Tematy, czyli FORTu, to towarzyszenie rodzinie na wszystkich etapach życia w Grodzisku Mazowieckim i okolicy.

Chcemy towarzyszyć przede wszystkim:

  • kobietom w ciąży i po porodzie, towarzyszyć w chwilach radosnych, wspierać w trudnych, uczyć nowej codzienności – m.in. w Szkole Rodzenia i Poradni Laktacyjnej Natura NaRodzin oraz podczas psychoterapii indywidualnej i grupowej, w Klubie dla rodziców i dzieci MaTaTula,
  • kobietom, mamom, które czują, że czasami lub często nie dają rady, że życie im przecieka przez palce, że miało być inaczej…, którym trudno jest znaleźć swoje miejsce w życiu w nowej roli…- między innymi podczas psychoterapii indywidualnej i grupowej, w Kręgu Kobiet, grupie wsparcia, Klubie dla rodziców i dzieci MaTaTula,
  • rodzinom z małymi dziećmi w integrowaniu się – między innymi w Klubie dla rodziców i dzieci MaTatula,
  • rodzicom, dziadkom i dzieciom w ciągłym dążeniu do bycia coraz lepszymi – między innymi podczas warsztatów, szkoleń, spotkań edukacyjnych, psychoterapii indywidualnej i grupowej, konwentów gier.

Zależy nam na tym, żeby nasze działania trafiały do wszystkich rodzin, ale przede wszystkim do rodzin z terenu Grodziska Mazowieckiego i okolic, dlatego czynimy starania, żeby zajęcia dla mieszkańców gminy były bezpłatne.

Założyłyśmy fundację właśnie tu, w Grodzisku, z kilku powodów:

  • Jesteśmy mieszkankami, jeżeli nie samego miasta, to gminy lub powiatu grodziskiego, niektóre z nas od pokoleń, ale większość z wyboru – niektóre od bardzo niedawna; tu nam się podoba i  na rzecz naszej lokalnej społeczności chcemy działać i nasze lokalne obywatelskie społeczeństwo budować
  • wiemy jak dużo nowych rodzin co roku przyciąga gmina – to duża radość, ale i wielkie wyzwania- coraz więcej jest tu młodych ludzi z małymi dziećmi- chcemy, żeby tu, w naszej gminie poczuli się jak u siebie, żeby znaleźli przyjazne środowisko rodzin
  • wiemy też jak dużo w Grodzisku się dzieje, jak szeroka jest oferta Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej czy OPS – my chcemy tę ofertę poszerzyć, wierzymy, że działania oddolne, lokalne są bardzo skuteczne i cieszymy się, że organizacje pozarządowe mogą realizować zadania zlecone przez gminę
  • Grodzisk nie raz był prekursorem nowego w Polsce i nie bał się szalonych (na tamte czasy) pomysłów; mamy pomysły na nowatorskie rozwiązania dla mieszkańców: bezpłatną szkołę rodzenia i poradnię laktacyjną, psychoterapię, grupy wsparcia, krąg kobiet, klub dla rodziców i dzieci.